„Te hogyan oldottad meg?”

heurisztika 01

„Te hogyan oldottad meg?” – A matematikai felfedezés iskolája és története

„How did You Solve it?” – The School of Mathematical Discovery and its History

(Balatonfüred, 2017. szeptember 14–16)

A rendezvényt az MTA BTK, FI szervezi, de a külföldi műhelyek előadói mellett részt vesz benne az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet Didaktikai Csoportja, A Gondolkodás Öröme Alapítvány, kapcsolódnak a Budapest Semesters in Mathematics Education, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), és a rendezvénynek helyt adó Lóczy Lajos Gimnázium mellett a módszereket alkalmazó iskolák (Bp.-i Fazekas Mihály Gimnázium, Szent István Gimnázium), továbbá a régió több iskolájának tanárai. A két napos rendezvény, melynek címe Pólya György (1887-1985) legismertebb könyvének címére utal, (A Gondolkodás Iskolája / How to Solve It), elősegíti a korszerű oktatásmódszertan nemzetközi eredményeinek hazai terjesztését, a heurisztikus módszer, valamint az élenjáró hazai matematika didaktikai módszerek nemzetközi megismertetését és a „Magyar Iskola” (Hungarian Approach) történetének és mai gyakorlatának, szakmódszertani hátterének bemutatását.

Helyszínek: Lóczy Lajos Gimnázium, Kisfaludy Galéria

További információkért, részletes programért részletes programokért kattintson.

http://heurisztika.btk.mta.hu/

A Heurisztikus, Felfedeztető Módszer a magyar matematikaoktatás egyik legfontosabb élő hagyománya, ami több műhelyhez és történeti előzményhez kapcsolódik Pólya György személyén túl is, mint például, az Arany Dániel versenyekhez, a Középiskolai Matematikai Lapok létrejöttéhez, vagy Karácsony Sándor oktatás-filozófiájához, olyan kiemelkedő tanárok, mint Varga Tamás, Surányi László, és Pósa Lajos munkásságához, és a hozzájuk kapcsolódó műhelyekhez. Bemutatása a módszer sajátosságai miatt nem egyszerű feladat, különösen konferencia környezetben. Videó-technológiai megoldásokkal igyekszünk összekapcsolni a bemutató-foglalkozásokat a szakmai és elméleti reflexióval, annak érdekében, hogy visszacsatoljuk azt a gyakorlatra. A már rögzített anyagokat előzetesen közzétesszük és a résztvevők egyes diszkusszióit, előadásait szintén rögzítjük, azzal a céllal, hogy a későbbiekben módszertanilag hasznosítható anyagok szülessenek.

Nemcsak Pólya György szellemi hagyatékának felelevenítésére törekszünk, vagy egy-egy iskolateremtő egyéniség személyes varázsának megörökítésére, hanem mintát adunk a Heurisztikus, Felfedeztető módszer változatos megvalósítási lehetőségeiből, összekapcsoljuk és szembesítjük azt a külföldi résztvevők, iskolák és egyetemek gyakorlatával, a projekt alapú tanulással a tehetséggondozástól a hátrányos helyzetű tanulók matematika oktatásáig.

Mindezt olyan matematika-történeti, és oktatás-filozófiai reflexióval, és didaktikai elemző munkával párosítjuk, mely igyekszik feltárni a Heurisztikus, Felfedeztető Módszer lényegét, történetét, és alkalmazásának társadalmi, szociológiai problémáit, valamint a közösségteremtés és a motiváció nehézségeit a mai oktatási környezetekben. Szakmai háttért biztosítanak az MTA Szakmódszertani munkacsoportjának tagjai, az NIIF Videotórium és a VIDRA szoftvercsomag fejlesztői.

A rendezvényt egy olyan rendezvény sorozat első alkalmának tekintjük, mely a megalapításra kerülő „Nemzetközi Pólya György Társaság a Matematikai Heurisztika Oktatásáért” keretében lehetővé teszi a rendszeres hazai és nemzetközi tapasztalatcserét.   

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően részvételi díj mentes.

 Mi hogyan csináljuk? – How do we solve it?

Diákprogram / Student Program

2017. szeptember 14, csütörtök délelőtt (helyszín: Lóczy Lajos Gimnázium)

 09:15 – 9:55 Giving Life to Problems: Area-conservative Transformations using GeoGebra. – Miből születnek a problémák? Terület-megtartó átalakítások GeoGebrával  
Rendhagyó Matematika óra 
Prof. Agnes Tuska, California State University

 10:00 – 12:00 A Gondolkodás Öröme 
Játékos Matematikai Csoportfoglalkozás
Pósa Lajos 
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet Didaktikai Csoport

12:00 – 12:55 Ebédszünet / Lunch 

2017. szeptember 14, csütörtök délután (helyszín: Kisfaludy Galéria)

13:00 – 13:30 Diákelőadás a „Szavazati rendszerek matematikája” projektből

13:30 – 14:00 Learnig Opprtunities, válaszok tanulói kérdésekre

14:00 –14:45  Lóczy Lajos Gimnázium diákjainak poszterkiállítása Pólya György életútjáról

14:45 – 15:00 Zsűrizés

15:00 – 15:30 Pólya-fa ültetés a diákokkal a füredi Tagore sétány és emlékfaparkban

15:30 – 16:00 Eredményhirdetés és díjátadás

Konferencia Program / Conference Program

2017 szeptember 15, péntek (helyszín: Kisfaludy Galéria)

09:15 – 9:55 Opening / Megnyitó 
Duna Katalin, a Lóczy Lajos kéttannyelvű Gimnázium Igazgatója
Dr. Bóka István, Balatonfüred Polgármestere
Benedek András CSc., MTA BTK, szervező

10:00 – 10:45 Keynote Talk/Nyitó előadás: 
                         George Polya – Pólya György, a problémamegoldás kutatásának magyar úttörője
                         Prof. Frank Tibor, akadémikus, egyetemi tanár, ELTE

10:45 – 11:00 Kávészünet

11:00 – 12:30 Tanórai részletek, demonstrációs videó anyagok bemutatása, diszkussziója

Bemutató tanárok:

 • Kiss Géza (Bp.-i Fazekas Mihály Gimnázium),
 • Juhász Péter, (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet Didaktikai Csoport),
 • Szász Réka, (Budapest Semesters in Mathematics Education),
 • Agnes Tuska (California State University, Fresno).

12:30 – 13:00 Kötetlen beszélgetés a résztvevőkkel (Pizza-, és Salátabár)

2017. szeptember 15, péntek délután: Párhuzamos szekciók / Parallel sessions (helyszín: Lóczy Lajos Gimnázium)

A szekció / Session A (in English)

 • 13:00 – 13:45 What would Polya Do? Great problems for young minds 
  Interactive presentation
  Jennifer Clinkenbeard & J. Brook Ernest (California State University, Channel Islands)
 • 13:45 – 14:30 Learning Discoveries in the USA and HU 
  Informal discussion-group with the participation of American prospective teachers in the Budapest Semesters in Mathematics Education program and students of Lóczy Gimnazium

B szekció / Session B  (in Hungarian)

13:00 – 14:30 „How did You Solve it?” – „Te hogyan oldottad meg?” Workshop 
A heurisztikus módszer hazai és külföldi műhelyekben alkalmazott módszertanával foglalkozó előadások és beszámolók 
Levezető elnök: Laczkovich Miklós akadémikus

 • Mire törekszik a BSME? (Szász Réka, Budapest Semesters in Mathematics Education)
 • MaMuT (Matematikai Mulatságok Tábora, a Gondolkodás Öröme Alapítvány) módszertani gyakorlatáról szóló beszámoló és kötetlen beszélgetés a résztvevőkkel (Juhász Péter, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet Didaktikai Csoport)
 • Milyen lehet a matek, ha összefogunk? Beszámoló az alakuló Polya Center terveiről, nevelési, szakmai céljairól és módszereiről (Prof. Ágnes Tuska, California State University)
  Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola – Paul Erdős Mathematical Talent School (Pintér Ferenc)
 • Minerva Tanulási Alternatíva Alapítvány –Minerva Learning Alternative Foundation (Cz.Nagyné Bándi Klára)
 • Lovassy László Gimnázium Veszprém  

14:30 – 14:45 Kávé szünet / Coffee 

14:45 – 15:15 Úton a „Nemzetközi Pólya György Társaság a Matematikai Heurisztika Oktatásáért” létrehozása felé:

 • Célkitűzések ismertetése és a hálózatépítés eddigi tapasztalatai 
  Benedek András, MTA BTK, Kmetykó András a Pólya-Szegő Emlékkonferencia szervezője

15:15 – 16:15 Round Table Discussion/Panelbeszélgetés: Tudománytörténet a heurisztikában, heurisztika a tudománytörténetben / History of Science in Heuristics, Heuristics in the History of Science 
Résztvevők: Laczkovich Miklós akadémikus, Pléh Csaba akadémikus, Kutrovácz Gábor ELTE, Békés Vera, MTA BTK, Zemplén Gábor, BME, Korándi József, ELTE
Moderátor: Benedek András, MTA BTK.

16:15 – 17:00 Plenary Talk/Délutáni plenáris előadás:
                         Use of Digital Tools in Mathematical Discovery – Digitális eszközök a felfedeztető matematikában  
                         Prof. Lavicza Zsolt, Johannes Kepler University, Science, Technology, Engineering and Mathematics
                         Education Center, Linz

17:00 – 17:30 Technikai szünet

17:30 – 18:30 Nemzetközi Együttműködések Fóruma / Forum of International Projects and Collaborations
Videoconference with Hungarian and international participants (in English) / Videokonferencia hazai és külföldi résztvevőkkel 

19:00 – Önköltséges közös vacsora a Halászkertben

2017. szeptember 16, szombat: Párhuzamos szekciók / Parallel sessions (helyszín: Lóczy Lajos Gimnázium)

Session A / A szekció (in English): Heuristics in the Philosophy of Science / A heurisztika tudományfilozófiája 
Levezető elnök: Kondor Zsuzsa, MTA BTK

09:15 – 10:00  Conjectures, puzzles and problems – Popper, Kuhn, Lakatos and Pólya on the nature of scientific discovery  – Sejtések, rejtélyek és problémák: Popper, Kuhn, Lakatos és Pólya a tudományos felfedezés természetéről 
Dániel Golden, MTA BTK

10:00 – 10:45 The Hermeneutic Problem in Pólya’s Mathematical Heuristic – Az értelmezési probléma Pólya matematikai heurisztikájában
Olga Kiss, Corvinus Egyetem

Session B  / B szekció (in Hungarian): Diákszemélyiség – Tanárszemélyiség. A minta szerepe a XXI. sz.-i matematika tanulásban 
Levezető elnök: Hatvani László akadémikus

9:15 – 9:55 Minták és heurisztikák az Informatikában – Patterns and Heuristics in Informatics 
Oláh-Gál Róbert, Sapientia Egyetem

10:00 – 10:45 Módszertanok és gondolkodási minták a mai matematika-oktatásban – How do we solve it? Methods and Reasoning Patterns in Contemporary Math-education,

 • 10:00 – 10:25 Varga Tamás reformja a magyar heurisztikus hagyomány kontextusában: történeti, filozófiai és didaktikai megközelítés 
  Gosztonyi Katalin, ELTE  
 • 10:25 – 10:45 Találkozásom Pólya Györggyel mint kezdő tanár és mint matematika-didaktikus 
  Vancsó Ödön, ELTE

10:45 – 11:15 Szünet (helyszínváltás)

 2017. szeptember 16, szombat: Plenáris Program / Plenary Program (helyszín: Kisfaludy Galéria)

11:15 – 11:55 Can we consider Heuristics a Science? – Tudomány-e a heurisztika
Benedek András, MTA BTK

12:00 – 12:55 Önköltséges munkaebéd a Club Mauro Pizzériában a helyszínen

13:00 – 14:00 Round Table Discussion/Kerekasztal beszélgetés: Hogyan tanítható ma a problémamegoldó gondolkodás Pólya György szellemében
Panel résztvevők: Laczkovich Miklós akadémikus, a Matematika Közoktatási Munkabizottság volt elnöke, Hatvani László akadémikus, Frank Tibor akadémikus, egyetemi tanár, prof. Ágnes Tuska, Polya Center, California, Surányi László, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet Didaktikai Csoport, Vancsó Ödön, ELTE. 
Moderátor: Juhász Péter MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet és Szász Réka, BSME

14:00 – 14:15 Konferencia-záró plenáris hozzászólások

14:15 – 15:00 Emléktábla elhelyezése a Pólya-fánál a füredi Tagore sétány és emlékfaparkban


15:00 –          Kötetlen program: Disszeminációs és partneri együttműködési tervek megbeszélése 
                     hajókirándulási lehetőséggel (Hajóindulás: 16:00)