Vaszary kézirat a világháborús kiállításon

Vaszary János kézirata is látható az első világháború lezárása alkalmából rendezett füredi kiállításon. Az egy oldalas gorlitzei emlékirat egy füredi család tulajdona volt, majd a Füredkult vásárolta meg, december 15-ig pedig bárki megnézheti a Kisfaludy Galéria tárlatán.

A tótvázsonyi Kőpataki (Steinbach) Antal 1890-ben született. Gyermekkorában gyakran tartózkodott Balatonfüreden, szülőföldjének tekintette a várost. Katonasága alatt, kiváló német nyelvtudása miatt Ferenc Ferdinánd trónörökös szolgálatába osztották be. 1914. június 28-án, Szarajevóban jelen volt a trónörökös elleni merényletnél.

A Kisfaludy Galériában az első világháború kezdetének 100. évfordulója alkalmából 2014. október 18-án nyílt meg a „Háború van most a nagy világban” című helytörténeti kiállítás, az egykori balatonfüredi járás első világháborús emlékeiből.

Előzetes felhívásra Balatonfüredről és több mint húsz településről érkeztek az egykori hősök és áldozatok emlékét őrző adományok, a hátország életét bemutató dokumentumok. Családi emlékeik, gyűjtéseik felajánlásával több, mint ötven magánszemély járult hozzá az akkori kiállításhoz, aminek a célja többek között az volt, hogy egy olyan civil kutatómunka induljon meg, ami feltárja az őrzött emléktárgyak eredetét, s ösztönzőleg hat az emlékek gyűjtésére és megőrzésére.

Balatonfüred és a hozzá tartozó járási települések lakói az első világháború idején aktív részt vállaltak a frontokon a hadi eseményekben és a hátországban egyaránt. A sebesültek fogadására és ellátására már 1914-ben szükségkórház és hadikórház létesült a városban. 1916. szeptember 6-án – hadicélokra – a református templom harangjait is elvitték. A településeken még ma is őrzik az egykori nagyapák, dédapák háborús emlékeit.

A nagy háború lezárásának századik évfordulóján, 2018. november 10-én megnyitott füredi kiállítás – az eredeti törzsanyagot megtartva – a helyi gyűjtőknek köszönhetően új anyagokkal bővült.

Látható egy családi hagyatékból előkerült fotó-sorozat teljes, digitalizált anyaga: az üveglemezeken a frontvonal mindennapjait és a hadieszközöket örökítette meg az amatőr fotós. Az Osztrák-Magyar Monarchia területéről – ezen belül az egykori Zala és Veszprém vármegyékből – új válogatásban mutatják be a hadifogoly-táborok fizetőeszközeit, illetve szinte teljes sorozatban látható (44 db képből 43 db) a Magyar királyi Honvédelmi Minisztérium fennhatósága alatt működő Hadsegélyező Hivatal képeslap-sorozata, valamint emléklapok, záróbélyegek és hadi emlékbélyegek.

A hivatalos történelem mellett elsősorban a személyes történelemre, történetekre épül a kiállítás, ami az egykori balatonfüredi járás területére vonatkozó dokumentumokat (levelek, képeslapok, fotók, újságok) és muzeális tárgyakat mutatja be, témakörönként segítve a tájékozódást. Külön tárgyalja a kiállítás a világháború általános történetét, nevezetes időpontjait, Magyarország – ezen belül az egykori füredi járás – szerepét a háborúban.

Kitüntetések, hadieszközökből készített ajándéktárgyak teszik látványossá a háború történetét. Interaktív, számítógépes adatbázisban kereshetnek a látogatók az egykori járás hatszáz, Balatonfüred mintegy százötven katonájának adataira, akik részt vettek a háborúban, megsebesültek, vagy elestek. A kiállítás hangzóanyagai között hallható visszaemlékezés, irodalmi részlet és magán levél is.

A tárlat összeállítója, szakmai vezetője Tóth Györgyi, a Lipták Gábor Városi Könyvtár vezetője, akinek a munkáját Bakonyi István történelem szakos középiskolai tanár, Elek Miklós, Némethné Rácz Lídia és Tóth-Bencze Tamás helytörténészek, dr. Lichtneckert András levéltáros és Rainer Pál muzeológus segítette.

A kiállítás 2018. december 5-ig látogatható.

(2018.11.14.)