Füredi arcélek – Pálffy Károly

palfykaroly2012. április 26, csütörtök, 17 óra

Városi Múzeum, Pálóczi terem

Kedves Balatonfüredi Polgárok és Városunk Barátai!

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a

Füredi arcélek

című rendezvénysorozat következő programjára.

Szeretnénk bemutatni, közel hozni Önökhöz azokat a jeles balatonfüredi személyiségeket, akik ma-radandóan alakították városunk életét, arculatát. Meghitt beszélgetések keretében nem csupán élet-útjuk főbb állomásait, munkásságuk fontos terüle-teit ismerhetjük meg, hanem kedvenc verseiket, zeneműveiket is hallhatjuk.

Vendégünk lesz Pálffy Károly tanár, festőművész, grafikus. Szülővárosa, Tapolca és a Káli-medence meg-határozó környezete után a középiskolát Veszprémben végezte, majd Pécsett szerzett rajz – biológia szakos tanári

diplomát. 1974 óta él és dolgozik Balatonfüreden. A város általános iskoláiban és gimnáziumá-ban

tanított. 15 esztendőn át az Eötvös Loránd Általános Iskola pedagógusa volt, innen is ment nyugdíjba. Iskolai szakköreivel számos díjat nyertek különböző képzőművészeti pályázatokon. Hatására tanítványai közül többen művészpályára léptek, őt vallják mesterüknek.

Pálffy Károlyt művészi élményanyaga is a Balaton-felvidékhez, kiemelten Balatonfüredhez és a Balatonhoz köti. Alkotásain a hiteles helyszínek, részletek nem hagyományos feldolgozásban sajátos érzelmi töltést kapnak. Mint méltatója, Kellei György írta róla, „nem provokál képeivel, sokkal inkább a meghittség érzetét kelti bennünk. A természet és a benne élő ember szimbiózisát emeli ki, nemes lokálpatriotizmussal.” Habitusához az idő múlását hangsúlyozóan elmaradhatatlanul hozzátartoznak az aranybarna tónusok. Művei belső indíttatásúak, filozofikus hangulatot ébresztőek. „Képeimmel a szépséget és szeretetet szeretném közvetíteni az embereknek, azt a szépséget, szelídséget, ami szinte árad a természetből”- fogalmazott művészi hitvallásként.

Számtalan balatonfüredi könyv, kiadvány borítólapját tervezte és illusztrálta. Egyik alapító tagja a Füredi Műhelynek, a későbbi Művészklubnak. Rendszeresen szerepel egyéni és cso-portos kiállításon Balatonfüreden, más hazai településeken és külföldön. Pedagógiai és kép-zőművészeti munkásságát 2003-ban Pro Comitatu, 2005-ben pedig Balaton-díjjal ismerték el. 2011-ben a Balatonfüred Város Kulturális Nagykövete kitüntető címet érdemelte ki.

Beszélgetőtársa Sárköziné Sárovits Hajnalka, a Balatonfüredi Városi Könyvtár igazgatója, aki barátként kíséri Pálffy Károly életútját, művészi pályájának alakulását.

Pálffy Károly kedvenc versei, zeneművei Szűcsné Sallai Margit tanárnő és Korcsog Anna Lúcia előadásában hangzanak fel.

Kérjük, fogadják el meghívásunkat, legyenek vendégeink Önök is a Városi Múzeumban!