A szívkórház háromszáz éve

A 14. Romantikus Reformkor Fesztivál idején mutatták be Prof. Dr. Veress Gábornak, a füredi szívkórház jelenlegi főigazgató főorvosának a 300 éves múlt jeles orvosai a szívkórházban 1702-2019 című kötetét. A Balatonfüred Városért Közalapítvány 84. kiadványa a kezdetektől napjainkig terjedő időszakot öleli fel, számos fotóval kiegészítve.

Több mint háromszáz évvel ezelőtt, 1702-ben a „savanyóvízű forrásnál” megvásárolt telkén Flasker András „förösztő kutat” ásatott, és itt kezdte el betegei fürösztését. Flasker később a kút mellé szintén fürösztés céljából fürdőházat építtetett, majd 1718-ban Demkovics János Miksa seborvosnak és fürdősnek adta el a gyógyfürdőt, aki egészen 1741-it működtette azt. Ma már nehéz elképzelni, de azokban az időkben a seborvosok vagy borbélyok a fürdősökkel végezték az érvágásokat és a köpölyözést.

Demkovicsot a savanyóvíz doktora, Schuster József követte, s 1743-ban a tulajdonjog átkerült a tihanyi apátsághoz. A szívkórház gyógyítói között olyan orvosok tűnnek fel, mint az első kinevezett főigazgató, Osterrecher Manes József, a Görgeyt kezelő Orzovenszky Károly vagy Ady és Tagore orvosa, Schidt Ferenc. Az pedig már a jelenleg is regnáló Prof. Dr. Veress Gábornak is köszönhető, hogy az intézmény jelenleg az ország egyik fontos sürgősségi kardiológiai centruma lett.

A Veress professzor által összeállított kötet első fejezete – fotókkal illusztrálva – a gyógyfürdő első két évszázadnyi történetét veszi számba. A második rész a kórház második világháború utáni, újkori történetét adja közre, külön kiemelve Debrőczi Tibor, Börszörményi Ernő és Veress Gábor tevékenységét, majd a folytatásban a jelen kor vezető és minősített orvosainak életrajza olvasható.

Helyet kaptak a kötetben a füredi orvosgyűlések és a jelentősebb nemzetközi orvosszakmai rendezvények, mindezek fotódokumentációja, valamint az ide látogatók emlékkönyvbe írott sorai. A háromszáz éves intézmény fejlődésének főbb állomásait alakítóikon keresztül ismerhetjük meg, és elénk kerülnek a Füreden gyógykezelt híres, közismert személyek is: a már említett Tagore-n és Adyn kívül Berzsenyi Dániel, Fáy András, Krúdy Gyula, Németh László, Passuth László, Berda József és Keresztury Dezső.

A régmúlt orvosai közül Veress professzor Debrőczi Tibort említve hangsúlyozta, hogy az ő idejében az Egészségügyi Világszervezet hozta Füredre a kardiológiai rehabilitációs programot, ami a szanatóriumi eljáráshoz képest minőségi ugrást eredményezett, Böszörményi Ernő pedig egyetemi szemléletet hozott magával.
– Az utóbbi időszakban olyan jelentős fejlesztést hajtottunk végre, hogy a krónikus ellátást végző rehabilitációs intézetből a megye sürgősségi kardiológiai centrumává váltunk. Közben az Európai Kulturális Hivatal elfogadta, hogy a füredi szívkórház hungarikum legyen – tette hozzá Veress Gábor.

(2019.09.21.)